Prostřední Bečva – zásobování vodou

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Obec Prostřední Bečva

Celkové náklady bez DPH:

10 182 195,42 Kč

Kontakt:

Tomáš Bartoš,
mobil: 602 108 618

V rámci veřejné zakázky Prostřední Bečva - zásobování vodou, která byla vypsána pro zajištění vyšší kapacity a pro modernizaci výroby pitné vody a ochranu jejího zdroje, jsme realizovali výstavbu nového vodojemu a úpravu vodovodní sítě a rekonstruovali úpravnu vody a vodojem pro obec Prostřední Bečva. Součástí veřejné zakázky byly stavební a montážní práce a s nimi související práce projektové a inženýrské, dodávka materiálů, výrobků a konstrukcí.

Zakázka byla realizována v rámci OP Životní prostředí a financována z Fondu soudržnosti Evropské unie, reg. č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001259.

Informace o zakázce najdete rovněž v našem referenčním listu zde.


Připojené fotogalerie