Rekonstrukce retenční nádrže Černý rybník v ř. km 0,995

Realizace: roky 2015 - 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Doba realizace:

11/2015 - 11/2016

Cena díla bez DPH:

1.084.347,30 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Tomáš Bartoš
Mobil: 602 108 618

Popis zakázky:

Odtěžba sedimentů z rybníka, provedení vtokové vpusti, oprava hráze a zhotovení přístupové komunikace včetně konečných terénních úprav.

Bližší informace najdete v našem referenčním listu zde.

Připojené fotogalerie