Vodárna a Vodovod Třebel

Realizace: roky 2016 - 2017

Zadavatel:

Město Černošín

Doba realizace:

7/2016 - 4/2017

Cena díla bez DPH:

2 969 830,79 Kč

Forma realizace:

Generální dodavatel

Kontaktní osoba:

Tomáš Bartoš
Mobil: 602 108 618

Popis zakázky:

Zhotovení nových trubních rozvodů po osadě Třebel částečně hloubením
a částečně bezvýkopovou technologií. Provedení nové přípojky elektro, výstavba vodojemu a zhlaví vrtu, dodávka nového objektu úpravny vody
a dodávka kompletní technologie čerpání a dodávky vody pro osadu Třebel.

Informace o zakázce viz též náš referenční list zde.

Připojené fotogalerie