ANALYTIKA ODPADŮ

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2011-11-30#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Organizační výbor konference ANALYTIKA ODPADŮ (Žďár nad Sázavou, 30.11.-1.12.2011) vyzývá odborníky z řad producentů odpadů, odpadových hospodářů, ekologů, vzorkařů, analytiků, pověřených osob a dalších, aby přihlásili referáty a plakátová sdělení do programu této konference do 31.8.2011 na adrese bernath@zulib.cz nebo olga.halouskova@ekomonitor.cz.
Program konference budou kromě úvodu a moderované diskuse o potřebě změn předpisů relevantních pro oblast analytiky odpadů tvořit bloky Právní předpisy v oblasti analýzy odpadů, Problémy se vzorkováním složitých matric (heterogenních směsí), Chemické nalýzy odpadů, Ekotoxikologie, Mikrobiologie, QA/QC.