DDohoda ADR a rizika vyplývající z jejího neplnění pro příjemce, odesílatele a dopravce nebezpečných věcí v praxi

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-05-03#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Na začátku května pro Vás uspořádáme seminář o povinnostech vyplývajících z mezinárodní dohody o přepravě nebezpečnách věcí - ADR. Seminář je určen pro firmy, které odesílají, přijímají, dopravují, nakládají s nebezpečnými odpady.