ENVISHOP 2012 - Chlorované ethyleny v životním prostředí

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-02-28#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Cyklus workshopů ENVISHOP 2012 je připravován ve spolupráci se společností EPS s.r.o. a zahrne témata: Chlorované ethyleny v životním prostředí - Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích - Bioremediace - Životní dráha kontaminované lokality - Kombinované sanační technologie - Hodnocení stavu životního prostředí - SWOT analýza sanačních technologií. První seminář cyklu "Chlorované ethyleny v životním prostředí" se uskuteční dne 28. února 2012 v konferenčních prostorách společnosti Vodní zdroje Ekomonitor v Chrudimi - Píšťovech. Na semináři budou přednášet zástupci společnosti EPS, s.r.o., Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Aecom CZ, s.r.o. a AQUATEST a.s. Workshop je určen pracovníkům společností, organizací a insitucí, které se zabývají ochranou životního prostředí, zejména pracovníkům sanačních a poradenských společností, vysokých škol a veřejné správy. Program je připraven tak, aby přednášenou tématiku postihl co nejhlouběji a ve všech souvislostech.