ENVISHOP 2012 - Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-03-20#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Cyklus workshopů ENVISHOP 2012 je připravován ve spolupráci se společností EPS, s.r.o., a v roce 2012 zahrne témata: Chlorované ethyleny v životním prostředí - Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích - Bioremediace -Životní dráha kontaminované lokality - Kombinované sanační technologie - Hodnocení stavu životního prostředí - SWOT analýza sanačních technologií. Druhý workshop cyklu "Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích" se bude konat v Praze dne 20. března 2012. Účastníci budou seznámeni se základy molekulární biologie pro environmentální aplikace a s možností jejího využití v bioremediacích, s problematikou volby vhodných mikroorganismů a vysvětlí, jak číst a správně chápat výsledky molekulárně-biologických analýz. Další přednáška se bude týkat funkční analýzy (otázek, co mikroorganismy skutečně umí a jak to lze zjistit). Do programu jsou začleněny i přednášky o mikrobiální diverzitě, informace o praktických zkušenostech s molekulární biologií v bioremediačních aplikacích a o směrech a trendech v této oblasti. Přednášejí zástupci společností EPS, s.r.o., Aecom CZ, s.r.o. a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.