Konference SANAČNÍ TECHNOLOGIE XVI - opět v Uherském Hradišti

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2013-05-21-sanacni-technologie-xvi#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Ve dnech 21. - 23. května se v Uherském Hradišti uskuteční 16. ročník konference Sanační technologie. Odborný program proběhne ve dnech 22. - 23. května v Klubu kultury.

Hlavními tématy konference jsou:
Aktuální stav řešení ekologických zátěží v ČR
Aktuální právní prostředí pro řešení ekologických zátěží a předpokládané změny
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4.2
Moderní sanační technologie a možnosti jejich kombinování
Zvyšování účinnosti sanačních prací
Hydrogeologický průzkum
Geofyzika, karotáž
Odpady ze sanací
Analýza rizik
Odběry a vyhodnocování vzorků pro sanační projekty
Monitoring a supervize sanačních prací
Praktické zkušenosti

Konferenci spolupořádají: Ministerstvo životního prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a společnost EPS, s.r.o.

V rámci doprovodného programu odpoledne dne 21. 5. se účastníci mohou zúčastnit návštěvy areálu Živá voda v Modré, baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě, exkurze do výzkumně vývojového střediska EPS, s.r.o. a do provozu EPS v Novém Dvoře (laboratoře, bioplynová stanice, dekontaminační plato, kompostárna) a podvečerního welcome drinku.

Společenský večer spojený s rautem proběhne večer dne 22. května a již tradičně na něm vystoupí cimbálová muzika Hradišťan a rockový sbor Svatý pluk.

PEROGRAMOVÝ VÝBOR ŽÁDÁ ODORNÍKY O PŘIHLÁŠENÍ REFERÁTŮ A PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ DO 20. ÚNORA 2013. Přihlášky laskavě zasílejte na adresu olga.halouskova@ekomonitor.cz.