Konference Těžba a její dopady na životní prostředí IV

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-09-18#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty a plakátová sdělení, případně aby navrhli další zajímavá témata. Přihlášky referátů a posterů odešlete laskavě na adresu naší společnosti do 31.5.2012. V rámci konference proběhne exkurze v okolí Pezinku – Perneku, kde navštívíme oblast po historické těžbě antimonu, zlata a pyritu a kde jsou dodnes vidět stará báňská díla, odkaliště a jejich vlivy na životní prostředí.