Nakládání s odpady v souladu se zákonem z pohledu praxe podnikového ekologa

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-02-29
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Jednodenní seminář je určený pro původce odpadů, podnikové ekology a všechny zájemce o problematiku nakládání s odpady. Seminářem bude provázet JUDr. Ing. Vlastimil Šimek a Ing. Hana Malčeková.