Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2011-06-22#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

MŽP, odbor environmentálních a ekologických škod Vás zve na seminář, jehož obsahem a cílem je podpora a propagace OPŽP,4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP. Seminář je určen zejména potenciálním žadatelům a všem zájemcům o informace o této oblasti a je spojen s exkurzí na lokalitu DEZA - LAHOS. ÚČAST NA SEMINÁŘI JE BEZÚPLATNÁ.