Pracoviště v Hradci Králové se ruší

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/node/1332
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Pracoviště oddělení seminářů v Hradci Králové se ke dni 31.7. 2012 ruší a veškerou jeho agendu přebírá oddělení seminářů v Chrudimi