Sanační technologie XV

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-05-22#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Programový a organizační výbor vyzývá všechny zájemce o přednesení referátu a vystavení plakátového sdělení na konferenci Sanační technologie XV, která se uskuteční v Pardubicích ve dnech 22.-24.5.2012, aby na adresu organizátorů zaslali v termínu do 20.2.2012 přihlášky příspěvků. Obsahem konference budou témata spojená s odstraňováním ekologických zátěží, tj. současný stav řešení SEZ v ČR, informace o nových a připravovaných právních předpisech, financování sanačních projektů, nových metodách odstraňování SEZ a d. Konference bude již tradičně zahájena doprovodným programem (odborná exkurze na úložiště odpadů Hlavečník - PARAMO, a.s., prohlídka hradu Kunětická hora, welcome drink). Odborný program proběhne ve dnech 23.-24.5. ve Výstavním a společenském centru IDEON a společenský večer připravujeme v hotelu Zlatá štika.