Seminář k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a zákonu č. 167/2008 Sb.

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2011-12-06#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Na seminář do pražského hotelu Populus zveme na 6. prosince všechny zájemce o výklad právních problematiky i praktických otázek spojených s nařízením vlády č. 295/2011 Sb., které se týká hodnocení rizik ekologické újmy a finančního zajištění preventivních a nápravných opatření. Toto nařízení vlády doplňuje zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, a vstupuje v platnost 1. ledna 2012. Na semináři vystoupí zástupci MŽP, ČIŽP, Agentury ochrany přírody a krajiny a pojišťovacích společností.