Seminář Nakládání s kuchyňskými odpady a vedlejšími produkty živočišné výroby ve světle právních předpisů a praktických zkušeností

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2011-12-08#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Zveme Vás na seminář věnovaný právním aspektům nakládání s kuchyňskými odpady, odpady ze stravovacích zařízení a potravinářských výrob i s vedlejšími produkty živočišné výroby. Součástí semináře budou referáty o hygienické a mikrobiologické problematice nakládání s těmito druhy odpadů, o zkušenostech s nakládáním s těmito odpady v praxi i o zkušenostech z dozoru nad nakládáním s nimi. Seminář se koná v Praze v hotelu Populus dne 8. prosince 2011.