Výzva k účasti na konferenci INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI V

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-10-17#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Programový výbor konference INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI V vyzývá odborníky z výzkumu, vývoje, praxe, veřejné správy, kontrolních orgánů a všechny další, aby do 25.6.2012 na adresu olga.halouskova@ekomonitor.cz přihlásili referáty a plakátová sdělení týkající se inovativních sanačních technologií, jejich pilotního ověřování, výsledků laboratorních pokusů a matematického modelování, dále příspěvky týkající se technologií ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů, membránových technologií, biotechnologií a dalších nových metod odstraňování ekologických zátěží. Konference je již tradičně spojena se soutěží o nejlepší referát a nejlepší plakátové sdělení. Soutěže se mohou zúčastnit studenti a doktorandi bez omezení věku a ostatní mladí odborníci.

Konferenci spolupořádají Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická univerzita v Liberci, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., MEGA a.s. a Nano Iron s.r.o. Mediálními partnery jsou Enviweb a Edumenu.cz.