Zkušenosti s novým nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace v praxi v ochraně zdraví před hlukem

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-03-27#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který je určen všem, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí a ochranou zdraví před hlukem.