Zveme Vás na konferenci Sanační technologie XVI

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/130521_stxvi_pozvanka.pdf
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Programový a organizační výbor konference Sanační technologie XVI a její organizátoři Ministerstvo životního prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická univerzita v Liberci, společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a EPS, s.r.o., a mediální partner akce EnviWeb Vás zvou na dny 21.-23. května 2013 do Uherského Hradiště. Odborný program konference tvoří téměř šest desítek referátů a plakátových sdělení, na odpoledne 21. 5. je připraven volitelný doprovodný program sestávající z odborných a kulturních exkurzí a večer dne 22. 5. proběhne v prostorách Reduty v Uherském Hradišti velký společenský večer s tradičně bohatým programem a rautem. Detailní program a všechny potřebné informace již najdete na našem webu. Pozvánku si můžete také vyžádat na adrese seminare@ekomonitor.cz. Těšíme se na viděnou v Uherském Hradišti!