Zveme Vás na podzimní semináře a konference

Odkaz: 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/kalendar-akci#hlavni
Výběr kanálu: 
seminare.xml

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,
dovolte, abychom Vás pozvali na naše podzimní semináře a konference:

9. 10. 2012, Zlín: Legislativní problematika: Aktuální témata lesního hospodářství
17. - 18. 10. 2012, Praha: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi
24. 10. 2012, Plzeň: Legislativní problematika: Aktuální témata lesního hospodářství
26. 10. 2012, Hradec Králové: Ekologická újma - právní předpisy, metodické pokyny, hodnocení rizik, finanční zajištění
1. 11. 2012, Kunovice: Sanační technologie - výhody a nevýhody kombinace biologických a abiotických metod
13. 11. 2012, Hradec Králové: Akutální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe
27. - 28. 11. 2012, Žďár nad Sázavou: Analytika odpadů II
4. 12. 2012, Chrudim: Kombinované sanační technologie

Pozvánky s programem i přihlášky najdete na našich internetových stránkách v rubrice Kalendář akcí. S aktuálními informacemi o našich konferencích a seminářích se nyní můžete seznámit i na facebooku - http://cs-cz.facebook.com/pages/Vodn%C3%AD-zdroje-Ekomonitor-spol-s-r-o-...

Těšíme se na Vaši účast.