Doprava pro města a obce - Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a předp. souvisejících

Seminář bude zaměřen především na zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Datum od:
07.02.2006 09:00
Datum do:
07.02.2006 15:00
Místo konání:
konf. prostory společnosti VZ Ekomonitor, Chrudim
Druh:
seminář

 

Přiložené soubory