Využití výsledků výzkumných projektů v ochraně ovzduší při tvorbě OPŽP, možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v letech 2007 - 2013

Cílem semináře je seznámit širší odbornou veřejnost a cílové skupiny pro příjem dotací s výstupy projektů vědy a výzkumu v oblasti emisí, kvality ovzduší a zdravotních rizik, které financovalo MŽP, a s návrhy na řešení zjištěných problémů, zejména pak s finančními nástroji.

Datum od:
30.05.2006 08:00
Datum do:
30.05.2006 16:30
Místo konání:
hotel Na Ostrově, Beroun
Druh:
seminář

Pozitivní vývoj kvality ovzduší nastartovaný v 90. letech minulého století se bohužel zastavil. V řadě míst dochází v posledních letech ke zhoršování kvality ovzduší. Situace je obzvláště špatná v zimním období, kdy může docházet k inverzním situacím a následnému výraznému zhoršení kvality ovzduší. Tato situace již není typická pouze pro větší města, ale má často regionální charakter a dotýká se i malých obcí. Svůj podíl na tomto stavu mají i menší spalovací zdroje používané pro výrobu tepla, které jsou umístěné právě v těchto obcích, neboť jejich naprostá většina je značně zastaralá. Investice do obnovy těchto zařízení byly v posledních 20-ti letech minimální.
Možnost, jak tento stav změnit, nabízejí fondy Evropské unie v období let 2007-2013. Prostředníkem pro získání dotací je Operační program Životní prostředí, který stanovuje základní rámec a definuje typy projektů, které lze spolufinancovat z fondů Evropské unie. U krajů, obcí, občanů a u právnických osob, ve kterých mají obce či kraje většinový majetkový podíl, může výše dotace činit až 85 % nákladů na investici.  

 

Přiložené soubory