Mikrobiologie v životním prostředí - mikrobiologická stanovení a limity

Seminář je určen pro pracovníky mikrobiologických laboratoří, technické pracovníky čistíren odpadních vod a kompostáren a pro pracovníky státní správy, kteří při svém rozhodování využívají výsledky mikrobiologických stanovení.

Datum od:
19.09.2006 09:00
Datum do:
19.09.2006 15:30
Místo konání:
konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim - Píšťovy
Druh:
seminář

Obsahem semináře bude informace o hodnocení biologických činitelů vyskytujících se v životním prostředí, účastníci budou seznámeni se základními principy mikrobiologických metod používaných pro zjišťování mikrobiální kontaminace v oblasti nakládání s bioodpady a upravenými bioodpady. Dále se účastníci seznámí se strategiemi hodnocení hygienizace čistírenských kalů a bioodpadů a způsoby interpretace získaných výsledků mikrobiologických šetření.
Součástí semináře budou také informace o použití mikrobiologických metod v oblasti nakládání s odpady, ovzduší a v oblasti působnosti zákona o hnojivech.

Přiložené soubory