Bodový systém a nový registr řidičů - doprava 13

Seminář povede PhDr. Vlastimil Šindýlek z Ministerstva dopravy ČR.

Datum od:
21.09.2006 08:30
Datum do:
21.09.2006 16:00
Místo konání:
konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim - Píšťovy
Druh:
seminář

Program semináře:

411/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  • Zkušenosti se zavedením nového registru řidičů
  • Nové aplikace registru řidičů a jeho další možnosti využití
  • Zkušenosti se zavedením zrychleného vydávání řidičských průkazů
  • Problematika provozu bodového systému a jeho elektronické podpory

Přiložené soubory