Vedení registru vozidel - doprava 14

Na semináří přednáší Mgr. Eduard Masařík. Dostatečný prostor bude věnován i pro diskuzi.

Datum od:
12.10.2006 09:00
Datum do:
12.10.2006 16:00
Místo konání:
konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim - Píšťovy
Druh:
seminář

Témata semináře:

 • 411/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 226/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
  škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Přiložené soubory