Posuzování životního cyklu LCA

Cílem semináře je představit metodu LCA jako efektivní rozhodovací nástroj výběru pro životní prostředí šetrnějších projektů, technologií, produktů či strategií. Na semináři budou probrány jednotlivé fáze LCA, posluchači budou krátce seznámeni se všemi hlavními kategoriemi dopadu jako je úbytek stratosférického ozónu, globální oteplování, ekotoxicita atd., budou představeny ejčastěji používané softwarové databáze pro LCA.

Datum od:
31.10.2006 09:00
Datum do:
31.10.2006 15:30
Místo konání:
SZÚ, Praha
Druh:
seminář

Metoda Posuzování životního cyklu - LCA (Life Cycle Assessment) se v současnosti stává
významným nástrojem hodnocení environmentálních dopadů různých produktů - výrobků, služeb i
technologií. Jedná se o moderní metodický nástroj schopný komplexně posuzovat možné dopady
lidské činnosti na životní prostředí s ohledem na celý životní cyklus výrobků, tzv. od kolébky do hrobu.
Ač má metoda LCA za sebou více než 30letou historii, u nás se teprve v posledních letech začíná
uplatňovat. Zavádění ISO norem řady 140XX, nové požadavky zahraničních výrobců i nová legislativa EU vytvářejí zájem odborné veřejnosti o tuto novou metodu. V současnosti je metoda LCA mimo jiné základním nástrojem při procesu propůjčování ochranných známek, tzv. ekoznaček, III. typu - EPD (Environmental Product Declaration).

Přiložené soubory