Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe II

Programový a organizační výbor si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník konference Ochrana ovzduší ve státní správě – teorie a praxe, která se tentokrát uskuteční v Sezimově Ústí. Odborným garantem konference je Ing. Jan Kužel (ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP).

Datum od:
14.11.2006 12:00
Datum do:
16.11.2006 17:00
Místo konání:
hotel MAS, Sezimovo Ústí
Druh:
konference

Sekce konference:

  • Trendy
  • Programové nástroje, snižování emisí a kvalita ovzduší
  • Sekce „Řízení a hodnocení kvality ovzduší"
  • Sekce „Požadavky na zdroje znečišťování ovzduší“
  • Speciální téma konference „Požadavky na kvalitu paliv a alternativní paliva v ČR“

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše