Schvalování technické způsobilosti vozidel - doprava 15

Tento seminář je součástí cyklu seminářů Doprava pro města a obce. Přednášející bude Ing. Jiří Počta.

Datum od:
21.11.2006 09:00
Datum do:
21.11.2006 16:00
Místo konání:
konferenční prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim - Píšťovy
Druh:
seminář

Program:

  • Zákon 226/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. července 2006
  • Především změna schvalování technické způsobilosti individuelně dovezených vozidel
  • Metodický pokyn č. 1/2006
  • Diskuse

Přiložené soubory