Nový stavební zákon - kvalifikace stavebních dodavatelů

Tento seminář pro Vás ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. připravil Technický a zkušební ústav stavební Praha.

Datum od:
19.12.2006 08:30
Datum do:
19.12.2006 15:30
Místo konání:
SZÚ, Praha
Druh:
seminář

Seminář se bude zabývat: 

  • výkladem vybraných institutů nového stavebního zákona s ohledem na postavení developera investora a zhotovitele stavby
  • správními postupy souvisejícími s umisťováním, prováděním, užíváním a odstraňováním staveb (zejména územní rozhodnutí a jeho náhrada, územní souhlas, stavební povolení a jeho náhrada, ohlášení stavebnímu úřadu, tzv. volný režim výstavby, nařizování některých činností stavebním úřadem)
  • výkladem institutu státního dozoru v oblasti výstavby
  • výkladem odpovědnosti za správní delikty v oblasti výstavby,
  • aplikací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rámci certifikace systémů řízení,
  • problematikou kvalifikace stavebních dodavatelů.

Přiložené soubory