Vodárenská biologie 2007

Letošní konference se uskuteční v konferenčních prostorách Masarykovy koleje. Odbornými garanty jsou RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Iveta Rúžičková, Ph.D., RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Mgr. Petr Pumann.

Datum od:
30.01.2007 08:00
Datum do:
31.01.2007 15:30
Místo konání:
Masarykova kolej Praha
Druh:
konference

Program a nosná témata konference:

 • legislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, normované ukazatele ve vztahu k povrchové a upravené vodě
 • údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody
 • ochrana povodí, eutrofizace
 • koupaliště a bazény
 • mikrobiologie vody, rizikové organismy
 • úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů, hydrobiologické audity
 • hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze
 • hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mikrobiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a biologických rozborů
 • taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k určování vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve vodárenských zdrojích a provozech
 • aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
 • blok s tematickým zaměřením čistírenské biologie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše