Průmyslová ekologie

Cílem konference Průmyslová ekologie je vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Datum od:
24.03.2010
Datum do:
26.03.2010
Místo konání:
hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Druh:
konference

Průmyslová ekologie
- je mezioborová disciplína mající za cíl minimalizovat nežádoucí dopady lidských aktivit na životní prostředí,
- je celostní přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování určitých environmentálních problémů nesmí vést k narůstání problémů jiných.

Technologické procesy zatěžují současně různé složky životního prostředí. Postupy vedoucí ke snižování množství pevných odpadů nesmí například vést ke zvyšování množství emisí látek do ovzduší či intenzifikace čištění odpadních vod nesmí vést ke zvětšování množství pevných odpadů, jako jsou například kaly. Inovace technologických postupů musí vést k celkovému zlepšení kvality prostřední a nikoliv k odsunutí problému z jednoho místa na druhé.
Mezioborový přístup pro řešení otázek týkajících se životního prostředí je nezbytný. Rozvoj a zavádění nových technologických postupů je efektivní pouze ve spolupráci odborníků zaměřených nejen na různé okruhy technologií, jako je například čištění odpadních vod, zpracování tuhých odpadů či odstraňování emisí, ale zároveň i odborníků na související oblasti jako je environmentální management, ekonomie, environmentální politika, environmentální výchova a komunikace s veřejností.

Při organizaci konference bude kladen důraz na diskusi. Přednost bude tedy dána příspěvkům, u nichž bude možné očekávat, že podnítí diskusi. Přednášející budou požádáni, aby se u diskusního stolu účastnili jak celého bloku, tak moderované diskuse v závěru každého bloku přednášek. Součástí odborného programu bude i posterová sekce zahrnující moderované posterové diskuse vybraných tematických okruhů s představením posterů jejich autory.

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše