Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch

Český venkov se neustále potýká s problémy, jako je vysoká nezaměstnanost, neatraktivnost pro mladé rodiny s dětmi a v neposlední řadě neatraktivnost pro turisty.

Datum od:
18.10.2010 09:00
Datum do:
19.10.2010 16:30
Místo konání:
hotel Skalský dvůr
Druh:
konference

Cílem konference Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch je přispět ke zvýšení informovanosti osob působících v oblasti cestovního ruchu, pracovníků veřejné správy, svazků obcí i dalších o možnostech získávání finančních prostředků na obnovu a rozvoj obce, o organizaci destinačního managementu a marketingu cestovního ruchu, o vytváření produktů cestovního ruchu a o právních předpisech vztahujících se k podnikání ve venkovském cestovním ruchu. Samostatná sekce konference bude věnovaná vlivu cestovního ruchu na životní prostředí.
Nedílnou součástí odborného programu budou praktické příklady realizovaných projektů a exkurze. Konference poskytne rovněž prostor k výměně zkušeností mezi zástupci jednotlivých regionů a je určena zejména pracovníkům obcí, svazkům obcí, podnikatelům, ale i pracovníkům neziskových a zájmových organizací, které se aktivně podílejí na udržení rozvoje českého venkova. Účast na konferenci je zdarma. 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

 

Připojené fotogalerie

Prezentace

Zobrazit vše