Průmyslová ekologie II

Cílem konference Průmyslová ekologie je vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Datum od:
23.03.2011 08:30
Datum do:
24.03.2011 20:00
Místo konání:
Best Western Hotel Grand
Druh:
konference

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník mezinárodní konference Průmyslová ekologie, který se bude konat ve dnech 23. - 24. března 2011 v Berouně. Konference se snaží o mezioborový přístup, vytváří prostor pro diskusi mezi odborníky z jednotlivých oblastí průmyslové výroby a životního prostředí. Průmyslová ekologie je ucelený přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování jednoho environmentálního problému nesmí vést k narůstaní problému jiného. Jejím cílem je minimalizovat nežádoucí dopady lidských aktivit na životní prostředí. Rozvoj a zavádění nových environmentálně šetrnějších technologických postupů je účinné pouze ve spolupráci odborníků zaměřených nejen na jednotlivé okruhy technologií, ale zároveň i expertů na přírodní vědy, environmentální management, ekonomii, environmentální politiku, environmentální výchovu či na komunikaci s veřejností.

 We would like to invite you to visit the second run of international conference “Industrial Ecology” which will be organized on 23rd and 24th March 2011 in the Czech Republic. This conference objective is to promote inter-disciplinary approach to environmental issues. It should provide time for the discussion between experts from industry, private companies, academia, science, NGO, and government. The goal of the meeting is also to promote the young environmental scientists which are especially encouraged to visit the meeting.
Industrial ecology is complex way of thinking which is based on the fact that solution of one problem should not generate another one. The aim of industrial ecology is to minimize negative impacts of human activities on the environment. Development of new environmentally friendly technologies is possible only when cooperation exists between experts in technologies, scientists, environmental managers, policy makers, and economists.

In parallel to the main program held in Czech, international section in English will be organized under auspices of SETAC Central & East Europe Branch (www.setac-cee.cz). This section is open to all guests from abroad, especially to young scientists and students which would like to present their topics at international forum.

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše