Aktuální legislativní předpisy v oblasti vodního práva a jejich dopad do praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář (v nově přidaném dalším termínu), který se bude zabývat prováděcími vyhláškami Velké novely vodního zákona č. 254/2001 Sb., která byla vydána pod číslem 150/2010 Sb., a jejich dopadem do praxe.

Datum od:
13.06.2011 09:00
Datum do:
13.06.2011 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna
Druh:
seminář

Velká novela zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), vydaná pod číslem 150/2010 Sb., umožnila řadu změn
ve vodohospodářské praxi. Následné novelizace stávajících a příprava nových prováděcích předpisů uvádějí tyto změny do praxe. V oblasti povolování vypouštění odpadních vod byla zavedena řada novinek, které především souvisejí s přechodem od stanovování emisních limitů výhradně emisním způsobem ke způsobu emisně-imisnímu nebo jinak též tzv. kombinovanému přístupu. Další podstatnou změnou bylo vyčlenění požadavků na ochranu podzemních vod do zvláštních legislativních předpisů. Obecně lze shrnout, že současný právní stav oblasti ochrany
vod reflektuje cíle a požadavky evropské legislativy.

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše