Novela havarijní vyhlášky a zákonný základ nakládání se závadnými látkami, dopady do praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, jehož cílem je výklad poslední novely havarijní vyhlášky č. 450/2011, která vstoupila v platnost pod č. 175/2011 dne 15. července 2011. Seminář se zaměří i na objasnění aplikačních úskalí nakládání se závadnými látkami z pohledu zemědělských i průmyslových subjektů.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
08.09.2011 09:00
Datum do:
08.09.2011 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna
Druh:
seminář

Poslední novela vyhlášky č. 450/2005 Sb., přinesla zásadní změny týkající se podrobností nakládání se závadnými látkami, dotkla se problematiky kontrolních systémů, nově zakotvila požadavky na odborně způsobilou osobu oprávněnou provádět zkoušky těsnosti podle vodního zákona a upravila způsob provádění těchto zkoušek. Novelizace byla provedena vyhláškou č. 175/2011 Sb.
Nová právní úprava se dotkne všech subjektů, zemědělských i průmyslových, které zacházejí se závadnými látkami v nadlimitním množství stanoveném vyhláškou. Na některá aplikační úskalí proto přednášející budou upozorňovat.
 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory