Vzájemné vazby stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA, IPPC

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro autorizované a odborně způsobilé osoby v procesu EIA/SEA, zástupce podnikatelské sféry, projekčních kanceláří, pracovníky státní správy a samosprávy, kteří vystupují v rámci procesu stavebního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA a IPPC.

Datum od:
14.09.2011 09:00
Datum do:
14.09.2011 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr
Druh:
seminář

Seminář je zaměřen na:

  • vztah zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k ostatním právním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu
  • na výklad koncepce stavebního zákona ve vazbě na "SEA" a "EIA a pojetí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně způsobu využití územně analytických podkladů, výkladově problematická místa stavebního zákona ve vztahu k "SEA" a "EIA", začlenění posuzování vlivů na území Natura 2000 do pořizování územního plánu
  • na integrované povolení v procesu stavebního řízení

 


Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše