Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV

I čtvrtý ročník konference si klade za cíl stát se platformou pro prezentaci výzkumných a vývojových pracovišť, pro představení nových tváří působících v oboru, ale i pro zvýšení informovanosti pracovníků firem, státních orgánů a všech dalších zájemců o trendech a novinkách a o možnostech navázání spolupráce.
Pro zvýšení zájmu zejména mladých odborníků o konferenci vyhlašuje organizační výbor již tradičně soutěž o nejlepší příspěvky.

Datum od:
17.10.2011 17:00
Datum do:
19.10.2011 13:30
Místo konání:
Beseda a hotel Zlatá hvězda, Třeboň
Druh:
konference

PROGRAM KONFERENCE BUDOU TVOŘIT TÉMATA

  • in-situ inovativní sanační technologie
  • ex-situ inovativní sanační technologie
  • pilotní ověření inovativních sanačních technologií
  • matematické modelování
  • technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů
  • biotechnologie

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY

Zástupci organizačního výboru vyhodnotili 3 nejlepší referáty a 1 nejlepší plakátové sdělení autorů do 32 let a studentů/doktorandů (bez věkového omezení). Výherci zístali diplom a finanční odměnu. 
V kategorii REFERÁT byli oceněni:

1. místo – VELKÁ CENA EKOMONITORU – Ing. Petra JANOUŠKOVCOVÁ, VŠCHT Praha za referát Charakterizace reaktivity Si-modifikovaného nanoželeza pro in-situ remediaci chlorovaných ethylenů

2. místo – CENA VÝZKUMNÉHO CENTRA ARTEC – Ing. Lucie KŘIKLAVOVÁ, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií za referát Využití nanovlákenných nosičů při biologickém čištění podzemních vod zněčištěných fenoly

3. místo – MALÁ CENA EKOMONITORU – Ing. Petr ŠTURSA, VŠCHT Praha za referát Rhizoremediační potenciál rostlin a jejich rhizosférních bakterií při biodegradaci PCB

V kategorii PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ získal cenu:

CENA EKOMONITORU – Ing. Pavel KOCUREK, VŠCHT Praha za poster Inovativní způsoby odstranění a variabilita složení skládkových výluhů

 

Partner konference

 

 

 

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše