Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII

Součástí odborného programu bude i posterová sekce, ve které autor plakátového sdělení svůj poster představí a zodpoví položené otázky. Samostatná sekce bude věnována problematice ovzduší v Moravskoslezkém kraji a také teplárenství.

Datum od:
08.11.2011 18:00
Datum do:
10.11.2011 14:00
Místo konání:
hotel Centro, Hustopeče
Druh:
konference

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe pořádanou

pod záštitou Ministerstva životního prostředí

V tomto roce uplynulo 20 let od přijetí zásadně nové právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší přijaté po listopadu 1989. Její zásluhou se podařilo v České republice v průběhu devadesátých let minulého století řádově snížit emise hlavních znečišťujících látek, zejména tuhých znečišťujících látek, oxidů síry a oxidů dusíku.Problematická však i nadále zůstává přes veškeré snahy v prvním desetiletí nového tisíciletí kvalita ovzduší. Evropská komise proto zahájila s Českou republikou infrigement, proces pro neplnění přístupové smlouvy z důvodů nedostatečné kvality ovzduší.

Z těchto důvodů byly a jsou připravovány novely stávajících právních předpisů, které byly předloženy v průběhu let 2010 a 2011 vládě, případně Parlamentu ČR k projednání a ke schválení. Cílem konference bude seznámit odbornou veřejnost s novými i navrhovanými zákonnými normami a prováděcími předpisy v oblasti ochrany ovzduší, včetně transpozice směrnice o průmyslovém znečištění do českého právního řádu. Pozornost bude věnována vývoji situace v Moravskoslezském kraji, včetně dosavadních výsledků jednání s Polskem a dobrovolných dohod uzavíraných s významnými podniky v České republice. Účastníci konference se budou moci seznámit s projektem financovaným z Evropských fondů zaměřeným na vzdělávání pracovníků orgánů ochrany ovzduší na všech jejích stupních, úpravami PO 2 OPŽP pro zjednodušení její administrace i s navrhovaným rozšířením programového dokumentu. Prezentována bude příprava a výstupy strategických dokumentů pro vyjednávání s Evropskou komisí, připravovaná optimalizace sítě pro monitorování kvality ovzduší, aktualizace Programů zlepšování kvality ovzduší pro rok 2012 a uplatňování právních předpisů v praxi. V rámci konference bude poskytnut prostor pro prezentaci nových technických řešení, které mohou přinést zlepšení kvality ovzduší v České republice, ale i pro odborné a konzultační zázemí.

Letošní ročník konference začne welcome drinkem ve vinném sklípku 8.11., odborný program konference bude zahájen ráno 9.11.

 

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše