Hodnocení rizik ekologické újmy a finanční zajištění preventivních a nápravných opatření

Seminář o finančním zajištění ekologické újmy a odpovědnosti za ni jsme připravili v souvislosti s nařízením vlády č. 295/2011, které vstupuje v platnost 1. ledna 2012. Zájemce o danou problematiku zveme do pražského hotelu Populus.

Datum od:
06.12.2011 09:00
Datum do:
06.12.2011 14:30
Místo konání:
Praha, hotel Populus
Druh:
seminář

Zveme Vás na seminář věnovaný výkladu nařízení vlády č. 295/2011 Sb.,  které navazuje na zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, a stanovuje způsob hodnocení rizik a bližší podmínky jejího finančního zajištění. Toto nařízení vlády vstupuje v platnost 1. ledna 2012. Na semináři vystoupí zástupci MŽP, ČIŽP, Agentury ochrany přírody a krajiny a pojišťovacích společností a společně účastníkům vyloží jak právní problematiku, tak přístup a pohled kontrolního orgánu, ale i možnosti pojištění ekologických rizik a odpovědnosti za ně. V závěru semináře bude vytvořen dostatečný prostor pro otázky a odpovědi, resp. diskusi.

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše