Nakládání s kuchyňskými odpady a vedlejšími produkty živočišné výroby ve světle právních předpisů a praktických zkušeností

Zveme Vás na seminář věnovaný právním i praktickým aspektům nakládání s kuchyňskými odpady, s odpady ze stravovacích zařízení a z výroby potravin i s vedlejšími živočišnými produkty. Akce je určena zástupcům subjektů, které jsou původci uvedených odpadů, odpadovým hospodářům podniků, zástupcům referátů a odborů životního prostředí z oblasti veřejné správy, pracovníkům analytických laboratoří a dalším.

Datum od:
08.12.2011 09:00
Datum do:
08.12.2011 14:30
Místo konání:
hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

Seminář bude věnován výkladu právních předpisů týkajících se nakládání s kuchyňskými odpady, s odpady ze stravovacích zařízení a z výroby potravin i s vedlejšími živočišnými produkty. Dále budou předneseny informace o mikrobiologických a hygienických otázkách nakládání s těmito druhy odpadů, o zkušenostech s dozorem nad nakládáním s nimi a o praktických zkušenostech získaných při nakládání s tímto druhem odpadů.

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše