ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech "ZAČÁTEČNÍCI"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který je určen absolutním nováčkům, kteří ještě nikdy neohlašovali prostřednictvím ISPOP a očekávají podrobné seznámení se systémem a ohlašovacími povinnostmi v roce 2012.

Datum od:
19.01.2012 09:00
Datum do:
19.01.2012 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr
Druh:
seminář

Potřebný a ucelený přehled všech povinností (hlášení OVZDUŠÍ, VODA, ODPADY, OBALY), včetně praktických ukázek, poskytnou odborníci přímo z CENIA a ČHMÚ, kteří se podílejí na vzniku formulářů a přípravě aplikace pro ohlašování.

Každoroční povinnost ohlašování údajů za střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší se již druhým rokem plní výhradně prostřednictvím ISPOP. Pro úspěšné ohlášení je nezbytné použití vlastního založeného účtu na ISPOP, stažení předepsaného formuláře s předvyplněnými údaji, aktualizace stálých údajů a správné doplnění povinných provozních údajů, kontrola a úspěšné odeslání do ISPOP.
Obdobným způsobem budou v r. 2012 plněny i ohlašovací povinnosti v dalších agendách, zejména ohlašování do IRZ, ale také podle zákona o vodách a zákona o odpadech.

Přiložené soubory