Nakládání s odpady v souladu se zákonem z pohledu praxe podnikového ekologa

Jednodenní seminář je určený pro původce odpadů, podnikové ekology a všechny zájemce o problematiku nakládání s odpady. Seminářem bude provázet JUDr. Ing. Vlastimil Šimek a Ing. Hana Malčeková.

Datum od:
29.02.2012 09:00
Datum do:
29.02.2012 15:00
Místo konání:
konferenční prostory VZ Ekomonitor
Druh:
seminář

V rámci semináře budou vyloženy základní povinnosti původců odpadů z pohledu podnikového ekologa a z pohledu kontrolního orgánu (ČIŽP). Vybrané instituty založené zákonem o odpadech v aktuálním znění budou vysvětlovány s použitím příkladů z podnikové praxe. Zvýšená pozornost bude věnována institutu „vedlejšího produktu“ (§ 3 odst. 5 zákona). Samostatným tématem bude příprava na kontrolu a zásady komunikace s kontrolním orgánem (ČIŽP). Podrobněji budou probrány formální povinnosti (označování odpadů, evidence, hlášení) včetně souvislostí s přímo aplikovatelnou evropskou legislativou (hlášení do registrů IRZ, E-PRTR) a včetně pojednání o tzv. formálních správních deliktech, současné praxi ČIŽP při jejich postihování, se zaměřením na účinnou obranu v rámci správního řízení ve věci uložení pokuty.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory