Doprava pro města a obce - Informace o legislativních změnách v oblasti ŘO, ŘP, výměny cizích ŘP

Seminář je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům vykonávajícím dopravně správní činnosti v oblasti provozu na pozemních komunikacích na krajských, magistrátních a městských úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Datum od:
06.03.2012 08:30
Datum do:
06.03.2012 14:00
Místo konání:
konf. prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Druh:
seminář

Na semináři bude přednášet: Ing. Pavel Nahodil.

Hlavní body programu:

Řidičské oprávnění

 • Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění
 • Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
 • Podmínění a omezení řidičského oprávnění
 • Odnětí a vzdání se řidičského oprávnění
 • Přezkoumání zdravotní způsobilosti; Přezkoušení z odborné způsobilosti
 • Vrácení řidičského oprávnění

Řidičský průkaz

 • Druhy řidičských průkazů, zapisované údaje do řidičského průkazu
 • Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • Výměny řidičských průkazů
 • Uznávání řidičských průkazů
 • Diskuse
   

Přiložené soubory