Veřejné zakázky

Jednodenní seminář je připraven zejména pro pracovníky firem, které se jako dodavatelé nebo společní dodavatelé, popř. subdodavatelé, účastní některého z druhů zadávacích řízení. Na semináři bude přednášet JUDr. Vladimír Tögel.

Datum od:
15.03.2012 09:00
Datum do:
15.03.2012 15:00
Místo konání:
konferenční prostory VZ Ekomonitor
Druh:
seminář

Dne 31. ledna 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna Senát a schválila novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou také podepsal prezident republiky. Novela zásadně mění podmínky zadávání veřejných zakázek. Zavádí např. institut povinného předběžného oznámení, povinnost u zakázek nad 300 mil. Kč oznamovat subdodavatele s významnějším podílem na zakázce, povinné schvalování významných veřejných zakázek vládou, resp. zastupitelstvem, a delší lhůty pro podání nabídek u těchto zakázek, vypouští se prokazování ekonomických a finančních předpokladů, snižují se limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Mezi další novinky patří povinnosti související s rozšířením rozsahu informací o uveřejňovaných veřejných zakázkách, povinnost zrušit zakázku při malém počtu nabídek, zrušení možnosti omezení počtu zájemců o účast v zadávacím řízení na základě hodnocení kvalifikace nebo losování kvalifikovaných zájemců, a naopak se zavádí institut osob se zvláštní nebo odbornou způsobilostí a hodnotitelů veřejných zakázek, kteří budou losováni do hodnotících komisí u významných veřejných zakázek. Novela se dále týká povinných elektronických aukcí, rozšíření definice dotovaného zadavatele, povinnosti zadavatele poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory