ENVISHOP 2012 - Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích

Cyklus workshopů ENVISHOP 2012 je připravován ve spolupráci se společností EPS, s.r.o. a v roce 2012 zahrne témata: Chlorované ethyleny v životním prostředí - Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích - Bioremediace - Životní dráha kontaminované lokality - Kombinované sanační technologie - Hodnocení stavu životního prostředí - SWOT analýza sanačních technologií. Zveme Vás na druhý workshop cyklu "Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích", který se koná v Praze 20.3. 2012.

Datum od:
20.03.2012 09:00
Datum do:
20.03.2012 15:30
Místo konání:
Praha, hotel Populus
Druh:
seminář

Druhý seminář workshopu seznámí účastníky se základy molekulární biologie pro environmentální aplikace a s možností jejího využití v bioremediacích, s problematikou volby vhodných mikroorganismů a vysvětlí, jak číst a správně chápat výsledky molekulárně-biologických analýz. Další přednáška se bude týkat funkční analýzy (otázek, co mikroorganismy skutečně umí a jak to lze zjistit). Do programu jsou začleněny i přednášky o mikrobiální diverzitě, informace o praktických zkušenostech s použitím molekulátní biologie v bioremediačních aplikacích a informace o směrech a trendech v této oblasti. Přednášejí zástupci společnosti EPS, s.r.o., Aecom CZ, s.r.o. a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory