Doprava pro města a obce - Profesní způsobilost řidiče

Seminář je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům vykonávajícím dopravně správní činnosti v oblasti provozu na pozemních komunikacích na krajských, magistrátních a městských úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Datum od:
06.04.2012 08:30
Datum do:
06.04.2012 14:00
Místo konání:
konf. prostory společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Druh:
seminář

Na semináři bude přednášet: Mgr. Karel Bezděkovský.

Hlavní body programu:

 • Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ), podmínky jeho získání
 • Vymezení povinností držení (PPZŘ), výjimky
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidiče, pravidelná školení, počítání lhůt
 • Rozšíření rozsahu PPZŘ o další skupinu řidičských oprávnění, zkouška
 • Akreditovaná školicí střediska - vznik, podmínky pro jejich provozování, zánik
 • Podmínky výuky a výcviku v rámci profesní způsobilosti řidiče
 • Správní řízení ve věci udělení akreditace k provozování školicího střediska, správní poplatky
 • Výkon státního dozoru v oblasti PPZŘ
 • Správní delikty provozovatele školicího střediska
 • Diskuse
   

Přiložené soubory