Novelizace předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, jehož hlavním tématem je novelizace legislativy pro oblast pracovního prostředí – nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a č. 68/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

Datum od:
10.05.2012 09:00
Datum do:
10.05.2012 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis
Druh:
seminář

Hlavním tématem semináře je novelizace přepisu pro pracovní prostředí – nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kde právě oblast fyzikálních faktorů vnitřního prostředí staveb byla předmětem novelizace. Došlo ke změnám limitů přípustných teplot a pitného režimu, k zavedení nového způsobu hodnocení tepelného komfortu a diskomfortu a s tím souvisejících nových veličin i potřeby nového přístroje – kulového stereoteploměru. Současně budou představena některá úskalí současné legislativy ve světelné technice, novelizace ČSN EN 12464 - 1 a ČSN EN 12565, zkušenosti z měření denního a umělého osvětlení.

 

Přiložené soubory

Prezentace