SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV

Ve dnech 22.-24. 5. 2012 se pod záštitou MŽP uskuteční XV. ročník konference Sanační technologie. Spolupořadateli jsou VŠCHT Praha a Technická univerzita v Liberci, partnery společnosti MEGA a.s. a NANOIRON s.r.o. Odborný program konference tvoří exkurze na úložiště odpadů Hlavečník, téměř tři desítky referátů a posterová sekce. Společenský program sestává z návštěvy hradu Kunětická hora spojené se středovými kratochvílemi a ze společenského večera v hotelu Zlatá štika v Pardubicích.

Datum od:
22.05.2012 14:00
Datum do:
24.05.2012 13:00
Místo konání:
Pardubice, Výstavní a společenské centrum IDEON
Druh:
konference

Konference Sanační technologie XV se uskuteční ve dnech 22.-24.5. 2012 v Pardubicích. Zahájena bude odpoledním doprovodným programem, zahrnujícím odbornou exkurzi na úložiště odpadů Hlavečník (PARAMO, a.s.) a prohlídku hradu Kunětická hora spojenou se středověkými kratochvílemi (kejklíři, soutěž v lukostřelbě, číše vína v gotickém stylu). Odborný program proběhne ve dnech 23.-24. 5. 2012 ve Výstavním a společenském centru IDEON. V úvodu konference vystoupí náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce technické ochrany životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváč. Program tvoří téměř tři desítky referátů zaměřených na informace o stavu odstraňování SEZ v ČR, nové české i slovenské metodické pokyny pro oblast odstraňování starých ekologických zátěží, problematiku supervizí, využití klasických i méně tradičních sanačních metod v praxi, průběh Národní inventarizace kontaminovaných míst atd. Závěrečný blok prvního dne konference tvoří komentovaná posterová sekce. Společenský večer pro účastníky je připraven v hotelu Zlatá štika v Pardubicích.

Závazné přihlášky je nutno odeslat do 17. 5. 2012.

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše