Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší ČR - seminář 6

Vzdělávací program odborné přípravy úředníků na výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší a bude doplněn o aplikace norem v praxi a modul strategického plánování a projektového řízení.

Datum od:
14.06.2012 10:00
Datum do:
15.06.2012 17:00
Místo konání:
hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

Účelem projektu je přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného vzdělávání úředníků. Projekt reaguje na potřeby vyplývající z právní úpravy, realizace politiky ochrany ovzduší na národní, krajské a místní úrovni, vývoje v oblasti technologií pro ochranu ovzduší a komplexnosti technických aspektů ochrany ovzduší. Vzdělávací program bude rozdělen do tří výukových modulů.

I. Základní výukový modul - Úvod do ochrany ovzduší a technické aspekty

II. Nadstavbový výukový modul - Specifické technické aspekty

III. Výukový modul - Strategické plánování a projektové řízení

První částí projektu bude tzv. Pilotní část, při které bude testována výuka technického modulu, ověření věcné správnosti a účinnosti navrženého přístupu vzdělávání a odborné přípravy. Odzkoušeny budou výukové moduly I a II.

Účastníky pilotní části projektu budou pracovníci odboru ochrany ovzduší a oddělení integrované prevence MŽP, včetně členů projektového týmu, kteří plní roli supervizora a expertů, pracovníci ČIŽP – odboru ochrany ovzduší a odboru integrace a zástupci příslušných odborů krajských a obecních úřadů ORP. Účastníci nebudou pouze v roli posluchačů, ale budou působit i jako pozorovatelé a hodnotitelé průběhu a obsahu kurzu.

Přiložené soubory