Legislativní problematika – Aktuální témata lesního hospodářství - A

Semináře se budou věnovat problematice lesů ve vlastnictví státu, zkvalitnění veřejné správy lesů a problematice lesního semenářství a školkařství, zejména novele zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Datum od:
14.06.2012 09:00
Datum do:
14.06.2012 15:00
Místo konání:
hotel Liberec, Liberec
Druh:
seminář

Tyto semináře jsou určeny především pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, zaměstnance státní správy lesů, ale i širší veřejnost.

 

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.Ministerstvo zemědělství
- Problematika lesů ve vlastnictví státu
- Zkvalitnění veřejné správy lesů

Ing. Lada Krnáčová Ministerstvo zemědělství
- Novela zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Semináře jsou pořádány pod odbornou záštitou
a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství
 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory