INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI V

Zveme odborníky na konferenci Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, která se uskuteční v hotelu Populus v Praze ve dnech 17.- 18.10.2012. Na konferenci je přihlášeno 21 referátů a 9 plakátových sdělení, která budou představena v rámci komentované posterové sekce. Konference je spojena se soutěží mladých odborníků o nejlepší příspěvek.

Datum od:
17.10.2012 09:00
Datum do:
18.10.2012 13:00
Místo konání:
hotel Populus, Praha
Druh:
konference

Konference INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI je připravována již tradičně jako prezentace výzkumných a vývojových pracovišť, zástupců vysokých škol a dalších odborníků a je věnována nejnovějším trendům a poznatkům v oblasti ochrany životního prostředí a zejména v oblasti odstraňování ekologických zátěží. Konference je spojena se soutěží mladých odborníků.

Konferenci spolupořádají Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická univerzita v Liberci, společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., MEGA a.s., Nano Iron, s.r.o. a mediální partneři Enviweb a Edumenu.cz. 

Program konference budou tvořit témata:

  • inovativní sanační technologie
  • pilotní ověření inovativních sanačních technologí
  • matematické modelování
  • technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů
  • membránové technologie
  • biotechnologie

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY

Zástupci organizačního výboru vyhodnotili 3 nejlepší referáty a 1 nejlepší plakátové sdělení autorů do 32 let a studentů/doktorandů (bez věkového omezení). Výherci zístali diplom a finanční odměnu. 
V kategorii REFERÁT byli oceněni:

1. místo – VELKÁ CENA EKOMONITORU – Ing. Pavel KRYSTYNÍK, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. za referát Využití pokročilých oxidačních procesů pro dekontaminace silně znečištěných podzemních vod

2. místo – CENA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI – Ing. Jiří HENDRYCH, Ph.D., VŠCHT Praha za referát Využití inovativních postupů při solidifikaci odpadů

3. místo – "MEGACENA" - CENA SPOLEČNOSTI MEGA – Ing. Evelína ERBANOVÁ, Univerzita Pardubice za referát Odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod pomocí kalů z BČOV

V kategorii PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ získal cenu:

CENA EKOMONITORU – Ing. Roman TÓTH, Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecka fakulta za poster Aplikácia metodického postupu pre hodnotenie odkaliskových sedimentov pochádzajúcich z úpravy rúd na odkaliskách Slovinky a Markušovce (Slovenská republika)

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše